BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie

opłaty za kopię dokumentacji medycznej

CENNIK  OPŁATY

ZA KOPIĘ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

  Cena za 1 stronę
Opłata za kopię dokumentacji medycznej 0,80 zł brutto

 

Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52 poz. 417 z 2009r.) oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie (Dział XI, § 336)

Cennik obowiązuje od   1 września 2016 r.