Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Zwiększ kontrast

Oddział Leczenia Uzależnień I

 Oddział Leczenia Uzależnień I jest oddziałem stacjonarnym funkcjonującym w ramach Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie.

Jest oddziałem oddalonym od centrum psychiatrycznego, nowoczesnym obiektem położonym w Kościanie przy ul. Śmigielskiej 53.

 

Dysponujemy 55 miejscami dla osób chcących podjąć lecznie w obszarze uzależnienia od:

 • alkoholu
 • narkotyków
 • leków
 • patologicznego hazardu
 • pacjentów z podwóją diagnozą
 • uzależnionych krzyżowo

 

Oferta terapeutyczna oddziału

 1. Psychoedukacja - cykli spotkań o charakterze informacyjnym dotyczącym użależnienia i współuzależnienia
 2. Zajęcia poedukacyjne w zakresie pomocy psychologicznej prowadzione przez psychologa klinicznego
 3. Psychoterapia grupowa i indywidualna obejmująca około 6-tyg. program na który składają się między innymi:
  - oddziaływania służace pacjentom w zakresie identyfikacji z chorobą
  - praca nad nabyciem umiejętności radzenia sobie w wielu obszarach życia na trzeźwo
  - warsztaty dotyczące pracy nad duchowością (propozycja spotkań z duszpasterzem trzeźwości dla chętnych pacjentów)
  - trening asertywnych zachowań abstynenckich
  - praca nad zapobieganiem nawrotom choroby, radzeniem sobie z głodem alkocholowym oraz głodem substancji psychoaktywnych
  -praca nad zmianą nałogowych mechanizmów myślenia i zachowania

 

Dodatkowa oferta oddziału:

 1. Spotkania grupowe i indywidualne dla pacjentów po zakończonym leczniu tzw. absowentów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 11.00 - 14.36
 2. Trzytygodniowa terapia pracy nad nawrotem chorby
 3. Spotkania o charakterze edukacyjnym dla rodzin i bliskich leczących się u nas pacjentów raz w miesiącu
 4. Propagowanie filozofii grup AA poprzez udział w grupie AA "Ku słońcu" w Oddziale
 5. Możliwość uczestnictwa w mitingach odbywająchych się na terenie naszego miasta.

 

 Oddział podzielony jest na częśc terapeutyczną i mieszkaniową. Proponujemy pacjentom zajęcia w nowoczesnych salach i gabinetach przystosowanych do terapi grupowej i indywidualnej. Na terenie oddziału posiadamy siłownię, salę do tenisa stołowego i nowoczesne boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę.

 

 

Kierownikiem oddziału jest mgr. Wiesława Frydryszak certyfikowany specjalista psychoterapi uzależnień
Wysoki poziom leczenia terapeutycznego w odziale zapewniają profesjonalnie przygotowani do pracy certyfikowani specjaliści i instruktorzy psychoterapi uzależnień, psycholog kliniczny.
Opiekę w zakeresie medycznym i psychoedukacyjnym świadczą równocześnie lekarz, pracownik socjalny i pielęgniarki odziału.

tel/fax  - 0655122848
mail: olu@wsn.koscian.pl

 

 

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Zajmuje się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, a także osób ryzykownie pijących, prowadzi działania konsultacyjno - edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.
Kierownikiem jest mgr Joanna Majorek - certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Rozpoczęcie terapii poprzedza co najmniej jedna konsultacja diagnostyczna przeprowadzona przez lekarza rodzinnego, terapeutę lub innego specjalistę. W zależności od potrzeb mogą być przeprowadzone dodatkowe konsultacje. Po tym etapie pacjent informowany jest o metodach leczenia na oddziale. Po decyzji pacjenta o rozpoczęciu leczenia kierowany jest na terapię w ramach programu podstawowego. Jedną z niewątpliwych zalet uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w oddziale dziennym jest to, że pacjenci nie tracą kontaktu z własną rodziną i najbliższym otoczeniem.

Nr telefonu: (0-65) 5115199.