BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie

Oddział Leczenia Uzależnień

Zajmuje się głównie pomocą osobom cierpiącym na chorobę alkoholową.
Kierownikiem jest mgr Wiesława Frydryszak.

Plan terapeutyczny podzielony jest tutaj na dwie podstawowe fazy:

 1. edukacji,
 2. terapii.

W programie proponuje się również:

 • trening asertywnych zachowań abstynencyjnych,
 • treningi relaksacyjne,
 • pracę nad sferą życia emocjonalnego i duchowego,
 • spotkania medytacyjne,
 • terapię zajęciową,
 • przygotowanie do ruchu AA (anonimowych alkoholików).

Po zakończeniu kuracji istnieje możliwość współpracy przez:

 • kontakt z prowadzącym terapeutą,
 • grupę AA,
 • zjazdy absolwentów niepijących.

Nr telefonu: (0-65) 5122 848

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Zajmuje się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, a także osób ryzykownie pijących, prowadzi działania konsultacyjno - edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.
Kierownikiem jest mgr Joanna Majorek - certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Rozpoczęcie terapii poprzedza co najmniej jedna konsultacja diagnostyczna przeprowadzona przez lekarza rodzinnego, terapeutę lub innego specjalistę. W zależności od potrzeb mogą być przeprowadzone dodatkowe konsultacje. Po tym etapie pacjent informowany jest o metodach leczenia na oddziale. Po decyzji pacjenta o rozpoczęciu leczenia kierowany jest na terapię w ramach programu podstawowego. Jedną z niewątpliwych zalet uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w oddziale dziennym jest to, że pacjenci nie tracą kontaktu z własną rodziną i najbliższym otoczeniem.

Nr telefonu: (0-65) 5115199.