Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Zarząd

Dyrektor Szpitala lek. med. Marian Zalejski
specjalista neurolog, psychiatra
tel. (065) 5121324
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Technicznych mgr Piotr Zborowski
tel. (065) 5115103
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa mgr Teodor Murawa
tel. (065) 5115200
Główna Księgowa mgr Anita Wawrzynowska
tel. (065) 5115110

Stanowiska kierownicze i samodzielne

Kierownik Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego lek. med. Halina Smytry-Głyda
tel. (065) 5121266
Kierownik Apteki mgr farmacji Natalia Jagodzińska
tel. (065) 5115197
Kierownik Zespołu Terapeutycznego mgr Piotr Matuszak
tel. (065) 5115137
Kierownik Sekcji Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych mgr inż. Beata Kozłowska
tel. (065) 5115107
Kierownik Sekcji Kadr mgr Justyna Nowaczyk
tel.u (065) 5115108
Kierownik Działu Eksploatacyjno Technicznego mgr inż. Szymon Michalski
tel. (065) 5115119
Kierownik Działu Żywienia Izabela Cegieła
tel. (065) 5115191
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Małgorzata Chaława
tel. (065) 5115121