BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie

Praca

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Oskara Bielawskiego
w Kościanie
zatrudni:

  • w oddziałach psychiatrycznych w Siekowie (powiat wolsztyński) i Wonieściu (powiat kościański) lekarzy rezydentów specjalizujących się w dziedzinie psychiatrii,
  •  w oddziale w Siekowie (powiat wolsztyński) lekarza psychiatrę lub lekarza chcącego specjalizować się w psychiatrii,
  •  lekarzy rezydentów specjalizujących się w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Dla lekarzy rezydentów poza wynagrodzeniem zasadniczym oferujemy dodatek szpitalny w wysokości 1 500 zł.

List motywacyjny, CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje proszę przesyłać na adres:

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny

Plac Paderewskiego 1a

64-000 Kościan
wsnk@wsn.koscian.pl
Tel. 65 511 51 08

 

Kandydaci proszeni są o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz liście motywacyjnym) klauzuli o następującej treści:
"Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1a w celu realizacji procesu rekrutacji."
Zgodnie z polskim prawem dokumenty aplikacyjne, które nie zawierają ww. zgody nie będą rozpatrywane.
Informujemy, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1a. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.


 Kościan, 26.05.2017 r.

 

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego

im. Oskara Bielawskiego

w Kościanie

poszukuje

 pracownika na stanowisko

statystyk medyczny

 

Wymagania:

  • wykształcenie minimum średnie,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu office,
  • komunikatywność w mowie i piśmie,
  • umiejętność logicznego myślenia,
  • znajomość ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2016.1793.

List motywacyjny, CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje proszę przesyłać do 02.06.2017 r. na adres:

 

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny

Plac Paderewskiego 1A

64-000 Kościan

Tel. 065 511 51 08

e-mail: kd@wsn.koscian.pl

 

Kandydaci proszeni są o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz liście motywacyjnym) klauzuli o następującej treści:
"Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1a w celu realizacji procesu rekrutacji."
Zgodnie z polskim prawem dokumenty aplikacyjne, które nie zawierają ww. zgody nie będą rozpatrywane.
Informujemy, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1a. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.