Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

ISO

W dniu 4 lutego 2004 roku w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu w Kościanie Certyfikatu EN ISO 9001:2000.

W szpitalu został wdrożony system zarządzania jakością. Certyfikat potwierdzający wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania jakością został przyznany dla całego szpitala i świadczy o spełnieniu wymagań normy w zakresie: profilaktyki, diagnostyki, leczenia schorzeń neurologicznych, zaburzeń psychicznych, uzależnień oraz rehabilitacji. Certyfikat jakości ISO jest dla szpitala ważnym kryterium rynkowym i rankingowym. Jest to kompleksowy system oceny jakości, który odnosi się przede wszystkim do sposobu funkcjonowania i zarządzania. Mówimy, więc o systemie zarządzania jakością, który jest zorientowany na klienta i jego potrzeby. Wprowadzenie systemu zarządzania jakością uporządkowało sprawy związane z organizacją szpitala. Udokumentowanie procesów, które są realizowane zapewniają jasny i spójny zbiór wymagań dla pracowników, ułatwia prowadzenie działań związanych z jakością oraz zrozumienie wymagań w obrębie całej organizacji. Poprzez udokumentowanie procesów można uniknąć zaniedbań a zachowanie przejrzystej formy dokumentacji umożliwia przeprowadzenie weryfikacji stanu jakości w danej chwili.

Głównym celem polityki jakości szpitala jest dostarczenie wysokiej jakości usług w zakresie: diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i profilaktyki schorzeń neuropsychiatrycznych. W listopadzie 2005 roku, niezależna, zewnętrzna jednostka certyfikująca Dekra - ITS przeprowadziła w szpitalu formalną ocenę systemu zarządzania jakością - wydając opinię pozytywną.


Recertyfikacja - październik 2006

W dniach 15-16 października 2006 roku Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie został poddany recertyfikacji, która została zrealizowana przez zewnętrzną niezależną firmę certyfikującą Dekra - Certyfication, co zostało potwierdzone przedłużeniem certyfikatu ISO 9001:2000 do października 2009 roku (przyznanego pierwotnie od XII 2003r. do XII 2006r.). System Zarządzania Jakością kompleksowo obejmuje swoim zakresem wszystkie świadczenia medyczne w szpitalu tj.: profilaktykę, diagnostykę, leczenie schorzeń neurologicznych w systemie całodobowym i ambulatoryjnym, zaburzeń psychicznych, uzależnień i współuzależnień oraz rehabilitację w systemie całodobowym, całodziennym i ambulatoryjnym.


Recertyfikacja - październik 2009

W dniach 13-14 października 2009 roku Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie został poddany recertyfikacji, która została zrealizowana przez zewnętrzną niezależną firmę certyfikującą Dekra - Certification, co zostało potwierdzone przedłużeniem certyfikatu ISO 9001:2008 do października 2012 roku (przyznanego pierwotnie od XII 2003r. do XII 2006r.). System Zarządzania Jakością kompleksowo obejmuje swoim zakresem wszystkie świadczenia medyczne w szpitalu tj.: profilaktykę, diagnostykę, leczenie schorzeń neurologicznych w systemie całodobowym i ambulatoryjnym, zaburzeń psychicznych, uzależnień i współuzależnień oraz rehabilitację w systemie całodobowym, całodziennym i ambulatoryjnym.

Dodatkowo recertyfikacji poddano Oddział Leczenia Uzależnień przy ul. Śmigielskiej 53 w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia uzależnień i współuzależnień oraz Oddziały w Wonieściu i w Siekowie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia zaburzeń psychicznych. Audit w tych oddziałach został zakończony również wynikiem pozytywnym.


Recertyfikacja - październik 2012

W dniach 8-9 października 2012 roku Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie został poddany recertyfikacji, która została zrealizowana przez zewnętrzną niezależną firmę certyfikującą Dekra - Certification, co zostało potwierdzone przedłużeniem certyfikatu ISO 9001:2008 do października 2015 roku (przyznanego pierwotnie od XII 2003r. do XII 2006r.). System Zarządzania Jakością kompleksowo obejmuje swoim zakresem wszystkie świadczenia medyczne w szpitalu tj.: profilaktykę, diagnostykę, leczenie schorzeń neurologicznych w systemie całodobowym i ambulatoryjnym, zaburzeń psychicznych, uzależnień i współuzależnień oraz rehabilitację w systemie całodobowym, całodziennym i ambulatoryjnym.


Recertyfikacja - październik 2015

W dniach 5-6 października 2015 roku Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie został poddany recertyfikacji, która została zrealizowana przez zewnętrzną niezależną firmę certyfikującą Dekra - Certification, co zostało potwierdzone przedłużeniem certyfikatu ISO 9001:2008 do października 2018 roku (przyznanego pierwotnie od XII 2003r. do XII 2006r.). System Zarządzania Jakością kompleksowo obejmuje swoim zakresem wszystkie świadczenia medyczne w szpitalu tj.: profilaktykę, diagnostykę, leczenie schorzeń neurologicznych w systemie całodobowym i ambulatoryjnym, zaburzeń psychicznych, uzależnień i współuzależnień oraz rehabilitację w systemie całodobowym, całodziennym i ambulatoryjnym.


Szpital stawia na jakość

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie na przełomie listopada i grudnia 2015r. został poddany ocenie przez firmę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. i uzyskał pozytywny wynik procesu certyfikacji w zakresie:

Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymogami normy PN-N-18001:2004;
Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO/IEC 27001:2013;
Systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymogami normy ISO 22000:2005,
w obszarze profilaktyki, diagnostyki, leczenia schorzeń neurologicznych w systemie całodobowym i ambulatoryjnym, zaburzeń psychicznych, uzależnień i współuzależnień oraz rehabilitacji w systemie całodobowym, całodziennym i ambulatoryjnym, a także w zakresie przygotowania posiłków i całodobowego żywienia pacjentów Szpitala.

 

Zdobyte certyfikaty obok posiadanego już certyfikatu Systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008, od roku 2003r. oraz akredytacji Ministra Zdrowia (2013r.), potwierdzają ciągłe dążenie Szpitala do najwyższej jakości świadczonych usług.