Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Oddział Leczenia Uzależnień II

Oddział Leczenia Uzależnień II

Oddział zajmuję się profesjonalnym leczeniem osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, patalogicznego hazardu, osób z podwójną diagnozą oraz uzależnionych krzyżowo. Leczenie w Oddziale trwa 6-8 tygodn. Pacjentom zapewniamy całodobową opiekę i wsparcie. Prowadzone są zajęcia konsultacyjno-edukacyjne dla członków rodzin pacjentów, tzw. "spotkania rodzin".

Oferta terapeutyczna Oddziału obejmuje:
1. zajęcia psychoedukacyjne,
2. terapię grupową uzupełnioną poprzez indywidualne spotkania z terapeutą i psychologiem,
3. spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodzin.

Terapia grupowa obejmuje pracę nad nabyciem tożsamości osoby uzależnionej, naukę radzenia sobie z głodem alkoholowym/narkotykowym, radzenie sobie z nawrotem choroby, naukę umiejętności służących zdrowieniu.

Wymienione cele są realizowane poprzez:
a). zajęcia grupowe i spotkania indywidualne,
b). treningi zachowań służących zdrowieniu takie jak, higienia snu, radzenie ze stresem i uczuciami, prowadzenie zdrowego trybu życia oraz budowanie poczucia własnej własności,
c). trening asertywnych zachowań abstynenckich,
d). trening relaksacyjny i muzykoterapii,
e). propagowanie filozofii grup AA poprzez udział w grupie AA "Odrodzenie" w Oddziale.

W ofercie Oddziału znajduje się 3 tygodniowa terapia pracy nad nawrotem choroby.

Po ukończeniu terapii pacjenci mają możliwość kontatku z terapeutą oraz spotkań grupowych raz w miesiącu w ramach tzw. "Zjazdów absolwentów".

Kierownikiem oddziału jest mgr Honorata Uminska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Kadra Oddziału składa się z certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologa, instruktora terapii, lekarza i pracjownika socjalnego. Całodobową opiekę nad pacjentami sprawują pielęgniarki.

Istnieje możliwość konultacji specjalistycznych w przypadkach niezbędnych.

Dodatkowym atutem Oddziału jest wspólna lokalizacja z Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, co umożliwia pacjentom kontynuację leczenia.

nr tel.(065) 5115100 wew. 368 w godz. 7:00 - 14:35.

adres e-mail: olu2@wsn.koscian.pl

Galeria: