Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

OGŁOSZENIE - kort tenisowy

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki  Szpital  Neuropsychiatryczny  im. Oskara  Bielawskiego w  Kościanie, Pl. Paderewskiego   1A  informuje, że posiada  do wydzierżawienia   KORT TENISOWY,  znajdujący  się  na  terenie szpitala

-   powierzchnia  kortu    828  m2

-   dzierżawa   sezonowa  na  okres 

od  1.04.2017r.  do  30.09.2017r.

od  1.04.2018r.  do  30.09.2018r.

od  1.04.2019r.  do  30.09.2019r.

Zainteresowanych   wydzierżawieniem  KORTU TENISOWEGO prosimy  o  składanie  ofert zawierających propozycję   miesięcznego czynszu  dzierżawy (brutto) wraz z  programem   zawierającym  propozycję  poniesienia  nakładów  własnych  w   przedmiocie  dzierżawy  przez okres  obowiązywania  umowy.

Oferty należy składać do Działu Eksploatacyjno-Technicznego w terminie do dnia 10-03-2017r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-03-2017r. o godz. 10:30 w siedzibie tutejszego Szpitala w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym Szpitala.

Za najlepszą ofertę uznana będzie oferta, która ma najkorzystniejszy bilans ceny oraz zakresu rzeczowego nakładów poniesionych na przedmiocie dzierżawy. Jednocześnie Szpital zastrzega sobie prawo odrzucenie najlepszej oferty i unieważnienie konkursu jeżeli zaproponowana cena za dzierżawę oraz propozycja nakładów nie będą dla niego satysfakcjonujące.                           

Dodatkowe informacje dotyczące KORTU TENISOWEGO można uzyskać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym Szpitala.

Tel. kontaktowy 065 5 115 121