Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Opłaty za kopię dokumentacji medycznej

CENNIK  OPŁATY

ZA KOPIĘ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

  Cena za 1 stronę
Opłata za kopię dokumentacji medycznej 0,34 zł brutto

 

Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie (Dział XI, § 336).

Cennik obowiązuje od 12 marca 2019 r.