Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Rozstzrygnięcie konkursu na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

 

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH W RAMACH OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ:

                       w systemie dyżuru lekarskiego w Izbie Przyjęć oraz oddziałach szpitalnych.

 

 

Komisja konkursowa  powołana zarządzeniem nr 50 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. O. Bielawskiego w Kościanie z dnia  07.11.2018r., informuje, że

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę:

               - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dominik Jóźwiak

                 ul. Wspólna 39/13

                 61-479 Poznań

 

 Kościan, 19 listopada 2018r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Teodor Murawa

Pouczenie:

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.