Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Otwarcie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Oddziału Leczenia Uzależnień

W dniu 19 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie w zmodernizowanym budynku Dom im. Pinel’a Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Oddziału Leczenia Uzależnień II.

W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele władz samorządowych, Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz reprezentanci lokalnych instytucji publicznych, a także emerytowani pracownicy i personel szpitala. Obiekt poświęcił ks. dziekan Czesław Bartoszewski.

We wrześniu 2011r. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, po 14 latach przerwy w funkcjonowaniu oddziału psychiatrycznego, rozpoczął zadanie inwestycyjne związane z modernizacją budynku Dom im. Pinel’a. Koszt inwestycji obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz ich nadzór wyniósł 7,5 mln zł. Na realizację zadania Szpital pozyskał środki finansowe w postaci dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 6,9 mln zł. Pozostałe wydatki w kwocie 600 tys. zł Szpital pokrył z własnych funduszy. W efekcie wykonanych robót na parterze budynku powstał składający się z 35 łóżek oddział zajmujący się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrych zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze utworzono liczący 35 łóżek Oddział Leczenia Uzależnień II. Obiekt został dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Piwnicę oddziału przeznaczono na zaplecze kuchenne wraz z jadalnią dla pacjentów, szatnie personelu oraz pomieszczenia magazynowe. W części parterowej znalazły się pokoje łóżkowe z odcinkiem obserwacyjnym, sala pobytu dziennego z jadalnią oraz punkt przyjęć. Na piętrze umieszczono sale chorych, a poddasze zagospodarowano na gabinety lekarskie, sale terapeutyczne oraz gabinety psychoterapeutów. Zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Do budynku oddziału dobudowano dwie windy.

Z uwagi na zabytkowy charakter budowli całość robót budowlanych prowadzona była pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.